Download Autocad 2007

800 triệu USD vốn FDI đổ vào thị trường BĐS Việt

Nguồn vốn FDI đăng ký bổ sung các dự án đã cấp phép và nguồn vốn đăng ký mới vào thị trường BĐS tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt 806,5 triệu USD.

5 tháng đầu năm, số vốn đăng ký vào các dự án được cấp phép mới vào hoạt động kinh doanh BĐS đạt 623,3 triệu USD. Nếu tính cả nguồn vốn bổ sung của các dự án đã được cấp phép từ những năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đổ vào kinh doanh BĐS Việt Nam đạt 806,5 triệu USD, chiếm 11,3% tổng nguồn vốn FDI.

Theo như quan sát, các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường BĐS Việt theo 3 phương thức chủ yếu là góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp và cho vay vốn.

Các nhà đầu tư này hầu hết đều chọn phân khúc BĐS cao cấp khi gia nhập vào thị trường Việt bởi phân khúc này có nhiều lợi thế nhất định. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp nước ngoài đến từ các thị trường BĐS phát triển cao hơn, do đó họ có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế, phát triển và vận hành các loại hình BĐS cao cấp.

Theo ông Sử Ngọc Khương – Giám đốc đầu tư Savills Việt Nam, sự xuất hiện của các nhà đầu tư ngoại đang là một xu thế của thị trường BĐS Việt hiện nay.

Thị trường BĐS tại Việt Nam đang cho thấy sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, không chỉ bởi lợi nhuận mà còn có các yếu tố tăng trưởng của nền kinh tế, các chính sách của nhà nước đối với việc người nước ngoài sở hữu tại Việt Nam và những ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Savills, các nhà đầu tư này sẽ đem lại cho thị trường BĐS những kinh nghiệm phát triển dự án. Mặt khác họ cũng giúp tăng tính cạnh tranh, cải tiến hoạt động kinh doanh và các sản phẩm trên thị trường, do vậy sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn cho người tiêu dùng.